Menu
Menu

Privacy verklaring & Cookies

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om aan deze wet te voldoen, breng ik mijn gegevensverwerkingen in kaart.
Dit betreft mijn onderneming gewoon-nienke dat staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 69842248.

Contactgegevens:
www.gewoon-nienke.nl
Varsseveldseweg 56A
7131 JA Lichtenvoorde
0643281967

Persoonsgegevens die wij verwerken
gewoon-nienke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden en zijn dan ook noodzakelijk om mijn werk te kunnen verrichten. Met de door u verstreken gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• De gemaakt foto’s in opdracht van u
• Overige persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in bv. het contactformulier, telefonisch- en/of kennismakingsgesprek.

Waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Voor onze administratie
• Voor de belastingdienst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
gewoon-nienke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven, ook tijdens de wettelijke verplichte termijnen.
Daarnaast worden alle foto’s opgeslagen in mijn archief op externe harde schijven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gewoon-nienke.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
gewoon-nienke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gewoon-nienke.nl

Nienke te Vruchte noch gewoon-nienke kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail me gerust.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Social Media
De door mij gemaakte foto’s kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal voor mijn (online)portfolio. Betreft: www.gewoon-nienke.nl, Facebook, Instagram & LinkedIn. Hiervoor heb ik toestemming nodig van de door mij gefotografeerde personen.

Hiervoor zal ik vooraf toestemming vragen in de vorm van een vrijwaringsverklaring. Dit formulier ontvangt u na wens digitaal of op papier. U tekent dan voor:

U geeft toestemming aan gewoon-nienke om de gemaakte foto’s te gebruiken. U geeft uw portretrechten van de foto’s af aan gewoon-nienke. Gewoon-nienke gebruikt de foto’s voor promotie en portfolio doeleinden. Door het tekenen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

Ik doe mijn best u goed van van dienst te kunnen zijn en ik reken op uw medewerking!